професійний підбір підхожого насосу
ftg - professional selection fitting pump
 1. Каталог товарів  ›
 2. Довідник арматури  ›
 3. Клапани запобіжні бронзові
Сервіс підбору насосів
за витратою і напором

Клапани запобіжні бронзові

Параметри налаштування запобіжних клапанів.

Робочий тиск Р - максимальний надлишковий внутрішній або тиск зовнішній, що виникає при перебігу робочого процесу відповідно до нормативів, без урахування впливу навколишнього середовища та без урахування короткочасного підвищення тиску в заданих межах під час дії запобіжних пристроїв (пружинні запобіжні клапани, важільно-вантажні клапана та інші пристрої).

Технологічний тиск Рт - надлишковий тиск в системі або апараті, при якому технологічний процес йде нормально. Визначається по верхньому допустимому порогу заданого діапазону перебігу технологічного процесу. Не допускається перевищення технологічним тиском робочого тиску. Для запобігання підвищеного зносу запобіжної арматури в слідстві частого спрацьовування технологічний тиск повинен бути нижче розрахункового робочого тиску клапана. Це також потрібно для того, щоб арматура своїм спрацьовуванням не заважала нормальній експлуатації апаратів, що працюють під тиском.

Розрахунковий тиск Рр - тиск в умовах нормального технологічного процесу, при якому проводиться розрахунок ємностей або трубопроводів на міцність.

Тиск повного відкриття запобіжного клапана P1 - вхідний надлишковий тиск клапана, при якому забезпечується максимальна пропускна здатність.

Тиск настроювання запобіжного клапана Рн - максимальне вхідний надлишковий тиск клапана, при якому досягається задана герметичність в затворі.

Протитиск P2 - максимальний надлишковий тиск на виході запобіжного клапана.

Дозволений тиск Рраз - робочий тиск, що визначається за результатами технічного опосвідчення механізму (апарату) на міцність. Для знову проектованих апаратів дозволене приймається рівним робочому.

Для апаратів, що працюють під надлишковим тиском, робоче визначається таким чином:

 • Для апаратів з технологічним тиском нижче 0,05 МПа робочий тиск приймається рівним 0,06 МПа.
 • Для апаратів з технологічним тиском від 0,05 до 0,07 МПа робочий тиск приймається рівним 0,1 МПа.

Для ємностей з технологічним тиском вище 0,07 МПа, призначених для роботи з пожежонебезпечними або вибухонебезпечними речовинами і речовинами класу небезпеки 1 і 2 по ГОСТ 12.1.007-76, величина робочого тиску приймається на 10% вище технологічного, але не менш ніж на 0,2 МПа. Робочий тиск може бути ще більш збільшено в ситуаціях, технологічно обгрунтованих (згідно галузевих норм). Що окремо уточнюється при розробці або технічному огляді апарату.

Для емностей з технологічним тиском вище 0,07 МПа, що не містять пожежонебезпечні або вибухонебезпечні речовини і речовини класу небезпеки 1 і 2 по ГОСТ 12.1.007-76, величина робочого тиску приймається на 10% вище технологічного, але не менше ніж на 0,1 МПа.

Для апаратів, застосовуваних у холодильниках і холодильних установках, робочий тиск приймається:

 • для метану - не менше 2 МПа;
 • для пропану при монтажі на всмоктуючій магістралі - не менше 1,6 МПа, при монтажі на нагнітальній магісталі - не менше 2,0 МПа.
 • Для робочих потоків, з вмістом вуглеводнів або вуглеводневих сумішей робочий тиск, з урахуванням хімічного складу суміші, приймається рівним пружності парів. Якщо різниця між пружністю парів і технологічним тиском менше вищевказаної, то робочий тиск слід приймати не менше 2 МПа.

  Для апаратів, що працюють під вакуумом, робочий тиск приймається по максимальному рівню вакууму.

  Тиск настроювання Рн запобіжних клапанів при направленні скидів в систему без протитиску в разі роботи апаратів з внутрішнім надлишковим тиском прирівнюється до робочого тиску, а для апаратів, що працюють під вакуумом різного рівня, - рівним 0,1 МПа.

  Тиск настроювання Рн запобіжних клапанів при направленні скидів в систему з протитиском приймається менше вказаних на величину протитиску.

  Тиск повного відкриття P1 запобіжних клапанів, наведених у таблиці 1 додатка, не повинно перевищувати:

  При робочому тиску

  • від 0,06 до 0,3 МПа P1 = P + 0,05.
  • від 0,3 до 6,0 МПа P1 = 1,15 • P.
  • понад 6,0 МПа P1 = 1,1 • P.

  Розрахунковий тиск РР визначається:

  При робочому тиску

  • від 0,06 до 0,3 МПа PP = 0,9P + 0,045.
  • від 0,3 до 6,0 МПа PP = 1,035 • P.
  • понад 6,0 МПа PP = P.